Praca Dąbrowa Górnicza. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłosił nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – umowa na czas zastępstwa.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Praca Dąbrowa Górnicza: wolne miejsce pracy w Urzędzie MiejskimKandydat winien posiadać poniższe kwalifikacje:
- wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności: administracyjnej lub ekonomicznej,
- doświadczenie zawodowe: minimum 3-letni staż pracy,
- znajomość obsługi komputera (Word, Excel).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Koordynowanie interesów gminy i poszczególnych właściciel lokali.
2. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy, stanowiącego część wspólnot mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym, przy uwzględnieniu interesów społeczno-gospodarczych.
3. Współdziałanie z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w zakresie spraw związanych z poszczególnymi budynkami wspólnot mieszkaniowych.
4. Współudział przy przekazywaniu budynków do innych zarządców.
5. Przyjmowanie i rozpatrywanie podań i wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.
6. Wydawanie skierowań osobom spełniającym kryteria do przedłużenia umowy najmu do lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń.
7. Współdziałanie w przyjmowaniu, kompletowaniu i opisywaniu dokumentów do Wydziału Księgowo-Budżetowego wpłat należności dotyczących odszkodowań i kaucji mieszkaniowych.
8. Miesięczne i roczne sporządzanie harmonogramów wydatków dla Wydziału Księgowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
9. Współdziałanie w sporządzaniu planów finansowych oraz ich zmian w trakcie realizacji budżetu Referatu Mieszkaniowego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
10. Przyjmowanie interesantów w sprawach mieszkaniowych oraz udzielanie informacji o trybie załatwiania spraw Referatu Mieszkaniowego w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
11. Przygotowywanie akt na posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.
12. Udzielanie pisemnej odpowiedzi po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Mieszkaniową.
13. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego na okoliczność wątpliwości występujących w dokumentach.
14. Prowadzenie spraw i przygotowywanie korespondencji z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej i jednostkami organizacyjnymi.
15. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej.
16. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji związanej z archiwizacją dokumentów.
17. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw określonych zakresem czynności.
18. Załatwienie innych spraw zleconych przez przełożonego.

Osoby zainteresowane przedmiotową ofertą pracy proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Wydziałem Kadr i Szkoleń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod numerem telefonu: 32 295 67 40 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, pok. 425, IV piętro od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w celu umówienia spotkania.

Komentarze (1)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Wyjaśniacz (gość) (salomon)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach i dla stanowiska inspektor wymagany jest 3 letni staż pracy i wykształcenie wyższe. Poszukaj w google to nie boli.