ZSS nr 5 Dąbrowa Górnicza: program pomaga dzieciom

ZSS nr 5 Dąbrowa Górnicza. W tej placówce trwa realizacja projektu "Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne, wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju". To także szansa dla Waszych pociech.

ZSS nr 5 Dąbrowa Górnicza: trzecia odsłona programuJuż po raz trzeci w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miasta realizowany jest projekt „Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju”. Rozpoczął się 11 marca 2013 roku i trwać będzie do 13 grudnia 2013 r. Projekt realizowany jest we współpracy z Dąbrowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”.

ZSS nr 5 Dąbrowa Górnicza: wsparcie dla prawie setki dzieciWsparciem terapeutycznym zostało objętych ok. 90 dzieci i młodzieży, mieszkańców Dąbrowy Górniczej, uczęszczających do przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych lub integracyjnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, u których wystąpiły zaburzenia rozwojowe, trudności w uczeniu się, ograniczające ich możliwości w funkcjonowaniu intelektualnym, społecznym i emocjonalnym. Udział w projekcie jest dla podopiecznych nieodpłatny.

Uczniowie dąbrowskich placówek oświatowych brali dotychczas udział w takich zajęciach terapeutycznych (będą kontynuowane po wakacjach) jak: terapia EEG Biofeedback, wczesna profilaktyka trudności szkolnych dzieci w wieku 6 lat, terapia z zastosowaniem ortezy dynamicznej, glottodydaktyka, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci autystycznych, terapia SI, zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem m.
∨ Czytaj dalej

in. metody symultaniczno – sekwencyjnej, zajęcia rewalidacyjne z zakresu surdopedagogiki, Grupa Wsparcia „Tęcza” dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.Więcej na temat

Komentarze (0)

avatar

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Wybierz kategorię