Dąbrowa Górnicza dworce PKP: pomysły kandydatów na prezydenta na dąbrowskie dworce. Dobre?

p.sobierajski
Tak wyglądają dziś niszczejące dworce w Dąbrowie Górniczej PAS
Dąbrowa Górnicza dworce PKP. Dąbrowa Górnicza jest jedynym miastem zagłębiowskim, w którym nie ma ani jednego dworca kolejowego, w którym w normalnych warunkach można poczekać na pociąg czy kupić bilety. To znaczy budynki dworcowe są. I to aż cztery (w centrum, Gołonogu, Ząbkowicach i Strzemieszycach), a nawet pięć (wliczając w to ten na międzytorzu w centrum), ale dziś wszystkie niszczeją, zamknięte na cztery spusty. Sosnowiec, Będzin i Zawiercie doskonale poradziły sobie z tym problemem i w tych miastach wyremontowane dworce cieszą pasażerów.

Dąbrowa Górnicza dworce PKP: pomysły kandydatów na prezydenta na dąbrowskie dworce. Dobre?

W Dąbrowie Górniczej nic nie da się zadaniem lokalnych władz zrobić. Tymczasem wszyscy kandydaci do urzędu prezydenta miasta deklarują, że jeśli zostaną wybrani przez mieszkańców, to oni sobie szybko poradzą z tym wyzwaniem i dworce będą działać. Sprawdziliśmy więc, jakie mają na to pomysły i czy są one realne. Zobaczcie!

TOMASZ PASEK - KWW DWS Niezależni Tomasza Paska

Negocjacje z PKP ws. kompleksowej modernizacji dąbrowskich dworców kolejowych to absolutny priorytet nadchodzącej kadencji samorządu. Od kilku lat kolej prowadzi szeroko zakrojony program modernizacji dworców. Inwestycje toczą się nie tylko w wielkich miastach. Zajrzyjmy chociaż do Myszkowa, Pszczyny, Zawiercia. W Sosnowcu właśnie dworzec nieco się odświeża. W końcu ruszyła sprawa niszczejącego, zabytkowego dworca w Maczkach. W Dąbrowie Górniczej nie dzieje się nic. Warto skorzystać z doświadczeń sąsiadów (Myszkowa, Pszczyny, Zawiercia) i zapytać jak przebiega współpraca z PKP, na co zwracać uwagę. Przede wszystkim jednak należy stworzyć konkretną propozycję zmian dworcowej infrastruktury i udać się z nią na rozmowy w PKP. Głos w tej sprawie powinni zabrać mieszkańcy. Zorganizujmy więc szeroko zakrojone konsultacje społeczne, warsztaty, internetowe głosowanie. Chcę wiedzieć jak dworzec wyobrażają sobie mieszkańcy. Może wystarczą nowoczesne wiaty na peronach? Może w budynku dworca należy urządzić tętniący życie ośrodek kultury dla młodzieży? Mogłaby to być siedziba np. Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej. Być może mieszkańcy mają zupełnie inne pomysły i oczekiwania. Jednak nie dowiemy się tego, jeśli nie spytamy. W zależności od przeznaczenia budynku dworcowego należałoby też poszukać źródeł finansowania inwestycji i wspomóc PKP w pozyskiwaniu środków strukturalnych lub szukaniu inwestorów strategicznych.

„Uzbrojeni” w poparcie mieszkańców i konkretne propozycje będziemy prowadzić negocjacje z koleją na zupełnie innym poziomie.

*****************************************************************************************************************************************
JERZY BORKOWSKI - KWW Jerzego Borkowskiego

Według mojej wiedzy, na dzień dzisiejszy nie uregulowane do końca są sprawy formalno-prawne dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej, ja już w 2012 r. zwracałem się z interpelacją poselską do Ministra Infrastruktury w sprawie naszego dworca, w ocenie PKP S.A. jak również Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zbycie tego obiektu na rzecz samorządu, względnie dzierżawa wieloletnia przez gminę, byłyby najodpowiedniejszą formą zagospodarowania dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej, gwarantującą jego właściwe wykorzystanie i przebudowę, taką odpowiedź otrzymałem od p.Tadeusza Jarmuziewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. I dokładnie w takim kierunku będę zmierzał jako prezydent Dąbrowy Górniczej,dobre sprzyjające okoliczności przy nowym rozdziale środków unijnych, z szczególnym naciskiem na rozbudowę infrastruktury kolejowej, po zakończeniu modernizacji dróg na pewno będą pomocne w realizacji planu przejęcia i remontu dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej.Nie wyobrażam sobie aby ten piękny budynek , który znajduje się przy peronie dawnego dworca kolei Warszawsko-Wiedeńskiej dalej niszczał i popadał w ruinę.

***************************************************************************************************************************************
MAREK WĘGRZYNOWICZ KW Platforma Obywatelska RP

Budowa dworca kolejowego jest kluczowym ogniwem mojego programu wyborczego. Kwestią rozwiązania tego problemu interesowałem się już wcześniej m.in. prowadząc rozmowy z gospodarzami gmin i miast, które dokonały inwestycji w tego typu infrastrukturę, potrzebną nam wszystkim. Podkreślić w tym miejscu należy, że władze PKP dokonują inwestycji w tym zakresie w miejscach, gdzie samorządy otwarte są na współpracę. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że PKP posiada środki na tego typu inwestycje, jednak samorząd powinien rozważyć partycypowanie w kosztach utrzymania całej infrastruktury. Można wybudować dworzec z funkcją handlowo-usługową, gastronomiczną lub też na terenie dworca umieścić np. punkty informacji miejskiej, wówczas inwestycja może okaże się efektywna. Pomysłów na rozwiązanie problemu z brakiem dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej mam wiele i jeśli wyborcy obdarzą mnie zaufaniem i wybiorą mnie na urząd prezydenta Dąbrowy Górniczej, doprowadzę do budowy nowego dworca, tak jak ich zapewniałem w moim programie wyborczym. Jeśli wyborcy zdecydują o wyborze innego kandydata, także dla dobra mojego miasta i jego mieszkańców podzielę się z nim zdobytą wiedzą i pomysłami w tym zakresie, jednak zapewniam Państwa, że dokładny opis rozwiązania tego problemu nie może być zawarty w kilku zdaniach, gdyż gdyby budowa dworca nie była sprawą problematyczną, zapewne obecny dworzec nie wyglądałby tak, jak wygląda.

****************************************************************************************************************************************

MAŁGORZATA ZARYCHTA-SURÓWKA KW Prawo i Sprawiedliwość

Sprawa dworców kolejowych w Dąbrowie Górniczej to jest jeden z najważniejszych tematów, których obecne władze samorządowe nie potrafiły rozwiązać.
Temat dworców ma różny wymiar i wymaga oddzielnego podejścia do każdego budynku oddzielnie.
Dworce w centrum miasta to jest przede wszystkim temat kształtowania przestrzeni miejskiej i stworzenia warunków do rozwoju całego obszaru.
Konsekwencje nieprzemyślanej lokalizacji wielu budynków, np. gmachu Urzędu Miejskiego czy CH Pogoria albo ALDI mimo protestów mieszkańców spowodowały, że nie wykorzystano środków dla stworzenia Centrum z prawdziwego zdarzenia i miasto ponad 120 tysięczne jest jego pozbawione w sensie funkcji jakie powinien obszar Centrum spełniać.
Dlatego w tej chwili niezwykle ważne jest wykorzystanie tej przestrzeni , która została, w sposób jak najlepiej służący mieszkańcom.
Do tego potrzeba przede wszystkim wyjaśnienia, jaki jest stan prawny całego terenu i czy infrastruktura kolejowa m.in.: ilość torów jest potrzebna.
Likwidacja nieużywanych torów kolejowych radykalnie mogłaby zmienić sytuację stwarzając możliwości do inwestowania.
Dworzec jest potrzebny, ale jeżeli żyje.
Dlatego koncepcja zmian powinna obejmować:
• Rozpatrzenie możliwości wykonania tunelu pod torami w celu połączenia dzielnic leżących za torem kolejowym z miastem.
• Niektóre dzielnice są odcięte od miasta np. Staszic i nie robi się nic dla regulacji ich połączeń z miastem. Przejazd przez ul. Konopnickiej to często problem dla użytkowników.
• Budowę nowego dworca z uwzględnieniem waloru zabytkowego , widzimy jako centrum handlowo –usługowe
• Stworzenie połączeń i parkingów w celu umożliwienia łatwych przesiadek na pociągi a co za tym idzie ułatwienie wszelkiej komunikacji miejskiej
• Wykorzystanie niektórych budynków dworców po remoncie na cele kulturalno-społeczne, np. jako galerie lub podobne instytucje
• Zagospodarowanie hal po zakładach DEFUM na tereny wystawowe, handlowe, klubowe po wyjaśnieniu statusu prawnego zakładu
• Stworzenie nowego układu komunikacyjnego w tym rejonie
To są założenia do koncepcji, której realizacja będzie zależeć od wyjaśnienia stanu prawnego, który wymagać będzie negocjacji m.in. z PKP.
Jest to jednak szansa na stworzenie żyjącego Centrum miasta, którego nie ma obecnie i otwarcie oferty dla mieszkańców przez stworzenie przestrzeni alternatywnej dla centrów handlowych.
Popieram propozycje Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce które przedstawiło różne warianty rozwiązań w liście otwartym do Pani Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej sprawy dworca Północnego w Strzemieszycach. Na przeciąganiu sprawy przez obecne władze traci i dworzec i mieszkańcy.
Ważny jest również temat dworca w Ząbkowicach. Wydaje się ,że nie powinien on przede wszystkim być sprzedawany ,lecz służyć mieszkańcom. Można znaleźć przeznaczenie dla tych budynków, po konsultacjach z mieszkańcami. Nie można zbyt pochopnie decydować i ich wyburzeniu.
Podobnie jest z pozostałymi budynkami. Zmiany w sposobie ich wykorzystania to wyzwanie i dla urzędów i dla mieszkańców.
Jest jeszcze ważny aspekt, który podnoszono podczas pikiety w Strzemieszycach. Kolej to jest historia Strzemieszyc, ale i też Ząbkowic czy Dąbrowy. Te dzielnice, dawniej samodzielne osiedla lub miasta powstawały i rozwijały się wraz z rozwojem kolei. Czy mamy teraz prawo zaprzepaścić te lokalne tradycje. To są zabytki techniki. Trzeba je ratować, żeby wiedzieć więcej o sobie i swojej przeszłości.

*****************************************************************************************************************************************

ROBERT PŁONKA KW Stronnictwo Demokratyczne

Stan infrastruktury dworcowej na terenie miasta jest katastrofalny. Dąbrowa Górnicza kiedyś jeden z większych węzłów kolejowych w Polsce jest dzisiaj zmarginalizowana do roli przystanków kolejowych. Oczywiście rozumiemy ze system transportu kolejowego zmienia się i nie można utrzymywać połączeń nierentownych, niemniej jednak nie zwalnia to z obowiązku utrzymania infrastruktury w należytym stanie technicznym. W pierwszej kolejności wyremontowane powinny zostać perony. Przystosowane powinny zostać do potrzeb osób niepełnosprawnych, elektronicznego systemu informacji. Perony powinny być wyposażone w odpowiednią infrastrukturę m.in. chroniącą pasażerów przed nie korzystnymi warunkami atmosferycznymi i spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Dworce należy odrestaurować tak, aby na powrót stały się perełkami architektury kolejowej i stały wizytówką Dąbrowy Górniczej. Dąbrowa Górnicza powinna zwrócić się z wnioskiem do PKP SA i za zgodą ministra właściwego do spraw transportu o przeniesienie na jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami dworców kolejowych w granicach niezbędnych do prawidłowego z nich korzystania. Powinniśmy korzystać z doświadczeń miast takich jak Tychy, Będzin, które przejęły obiekty PKP na podstawie umowy w długoletnią dzierżawę i mogą pochwalić się wyremontowanymi i nowoczesnymi peronami i dworcem.
Przy ścisłej współpracy z PKP, miasto powinno stworzyć centra przesiadkowe „Park&Ride“ ,które będą zlokalizowane na terenach np. po starych bocznicach. Centrum oprócz parkingu na 200-300 samochodów powinno zawierać przystanki autobusowe z elektronicznym systemem informacji. Zdegradowane obecnie budynki dworcowe powinny zostać odrestaurowane oraz skomercjalizowane co powinno być możliwe gdy te dworce „ożywią się “ dzięki przeorientowaniu komunikacji na opartą o linie kolejową.
Władze miasta w tym samym czasie muszą podjąć z PKP rozmowy na temat przejęcia nieruchomości bądź dzierżawy w celu zorganizowania centrów multimodalnych na stacjach na których będzie to możliwe i uzasadnione.
Stacja Dąbrowa Górnicza Centrum powinna być dostosowana do obsługi ruchu dalekobieżnego. Można również rozważyć przeniesienie całości ruchu dalekobieżnego na dworzec Ząbkowice, z uwagi na najlepsza infrastrukturę i bliskość największych terenów inwestycyjnych w tej części miasta, wówczas przynajmniej jedna para ekspresów z Warszawy do Katowic powinna obsługiwać połączenia do Dąbrowy Górniczej.
Dla każdego dworca ustalić należy najbardziej efektywne i społecznie użyteczne cele. Sytuacja poszczególnych dworców kolejowych jest bardzo zróżnicowana. W szczegółowych analizach techniczno-organizacyjnych należy każdy obiekt rozpatrywać osobno biorąc pod uwagę wszelkie istotne elementy jak np. stan techniczny, lokalizacja, konstrukcja, możliwość działalności komercyjnej, odprawa pasażerów, plany rozwojowe, rachunek ekonomiczny.
Dworce zlokalizowane przy liniach czynnych, które nie pełnią i nie będą pełnić zadań obsługi pasażerów należy niezwłocznie przekazać samorządom. Należy rozważyć możliwość przekwalifikowania jego funkcji, lub zagospodarowania w drodze przetargów i rokowań z innymi podmiotami. Kolej powinna na powrót stać się głównym, szybkim, wygodnym, bezpiecznym środkiem transportu pomiędzy miastami aglomeracji śląskiej.

***************************************************************************************************************************************

ZBIGNIEW PODRAZA KWW SLD Lewica Razem

Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy odnośnie budynków i terenów PKP to przede wszystkim złość. Złość o to, że przez lata zaniedbań PKP do ruiny doprowadziło zabytkowe budynki, które kiedyś służyły podróżnym i były wizytówkami miast. Wielokrotnie proponowaliśmy PKP współpracę i wspólne zagospodarowanie zarówno dworców jak i terenów wokół nich, jednak koleje pozostawały głuche na nasze propozycje.
Póki tereny na których znajdują się dworce są terenami kolejowymi, bez dobrej woli PKP, jako miasto mamy związane ręce, ale wierzę, że nieustanne lobbowanie, rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i najwyższymi władzami kolei w końcu przyniosą upragniony sukces i uda nam się wspólnie stworzyć w Dąbrowie nowoczesną stację, z bezpiecznym dojściem na perony, z automatami do sprzedaży biletów i miejscem gdzie będzie można schronić się przed wiatrem czy deszczem i w komfortowych warunkach poczekać na pociąg. Wiem, że to zadanie trudne i wymagające wiele czasu i pracy, ale wierzę że w końcu nam się uda.

*****************************************************************************************************************

Która z tych propozycji, który z tych pomysłów ma realne szanse na realizację? Oceńcie sami.

Milionowe kary za "cudowną" pościel i garnki

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3