18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Dąbrowa Górnicza dworzec Strzemieszyce: wojewoda oddał tory i dworzec miastu, ale...

Piotr Sobierajski
Dworzec w Strzemieszycach oraz parowozownia dawniej i dziś mat. DZ, internet
Dąbrowa Górnicza dworzec Strzemieszyce. Dotarliśmy do nieznanych dotąd faktów, zgodnie z którymi obecnie właścicielem dworca kolejowego PKP w Strzemieszycach jest… gmina Dąbrowa Górnicza! Gdyby sprawa była jasna do końca, to może udałoby się jednak namówić urzędników, by powstało tu np. lokalne centrum kulturalno-społeczne, o co zabiega m.in. stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Jasna niestety nie jest, a finału sądowej batalii nie widać. Ot i nasza polska rzeczywistość. A w tym czasie dworzec pewnie rozpadnie się do końca….

Dąbrowa Górnicza dworzec Strzemieszyce: bo takie dziwne jest prawo w Polsce…

Dworzec kolejowy w Strzemieszycach przy ul. Stacyjnej od 2007 roku (wtedy w dużej części spłonął w pożarze) czeka na odbudowę i adaptację np. na dom kultury lub inną działalność społeczną. Tymczasem okazało się właśnie, że cała sytuacja wokół dworca zakrawa na absurd. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim wojewoda śląski na bazie przepisów komunalizacyjnych z 1990 r. dokonał komunalizacji tego majątku na rzecz gminy. Tym samym cały dworzec, a także tory kolei prowadzącej z Katowic do Kielc oraz miejscowa parowozownia już w 2012 roku stały się własnością miasta! Na to nie godzą się ani miejscy urzędnicy, ani PKP.

– Wojewoda wydał decyzję 20 listopada 2012 roku, która do dzisiaj nie stała się ostateczna. Skarb Państwa i gmina odwołały się od tej decyzji do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, ale decyzja ta została jednak podtrzymana. Sprawa jest obecnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, czeka na swoje rozstrzygnięcie. Gdy decyzja będzie niekorzystna dla gminy i Skarbu Państwa istnieje jeszcze możliwość zaskarżenia jej do NSA – informuje Lucyna Stępniewska z dąbrowskiego Urzędu Miejskiego. – Teren pod dworcem PKP w Strzemieszycach stanowi własność Skarbu Państwa. PKP chce dokonać uwłaszczenia tego terenu, dokonuje tego na bazie swoich ustaw uwłaszczeniowych. Zgodnie z nimi, nawet, gdy nie ma pełnej dokumentacji może to zrobić. Przyznaje się do tych obiektów, ma je na stanie ewidencji środków trwałych. Nie może się jednak zgodzić na to, by to gmina stała się właścicielem torów. I także odwołuje się od decyzji wojewody śląskiego – dodaje.

Jak ustaliliśmy decyzja nie zapadnie jednak w tym roku, bo WSA jest zasypany różnymi sprawami i na razie nie ma nawet wyznaczonego terminu rozprawy. PKP też wstrzymuje się od konkretów. – Obecnie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, co do przyszłości byłego dworca w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach. Jest to spowodowane tym, że nieruchomość, na której jest on położony nie ma uregulowanego stanu prawnego – mówi Bartłomiej Sarna, rzecznik prasowy PKP S.A. we Wrocławiu.

Dąbrowa Górnicza dworzec Strzemieszyce: ośrodek kultury, muzeum techniki lub kolejnictwa.

Tymczasem losem zaniedbanego dworca zainteresowało się mocno lokalne stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Wystosowało nawet 16 stycznia br. specjalne pismo do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, prosząc o pomoc w ratowaniu zabytku.
– Są tu doskonałe warunki do tego, by stworzyć tu przy współpracy z miastem centrum kulturalno-społeczne. Może też powstać muzeum techniki albo po prostu przenieść tu część Muzeum Kolejnictwa, które nie mieści się w Warszawie. Pomysłów jest wiele, ale potrzebna jest zgoda i wspólne działanie – mówią Jacek Sobczyk i Jerzy Reszke ze stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce.

Oto cała treść pisma, skierowanego do ministerstwa infrastruktury i rozwoju:

Wiceprezes Rady Ministrów Pani Elżbieta Bieńkowska
Warszawa

Dot.: apel o uratowanie budynku Dworca Kolejowego w Strzemieszycach

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce występuje do Pani Premier jako do Ministra odpowiedzialnego za funkcjonowanie kolei w Polsce z apelem o uratowanie budynku Dworca Kolejowego w Strzemieszycach. Społeczność Strzemieszyc, obecnie dzielnicy Dąbrowy Górniczej jest zbulwersowane potraktowaniem budynku przez kolej. Właścicielem budynku jest PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach. Budynek dworca został w czerwcu 2007 roku podpalony przez nieznanych sprawców, zniszczeniu uległa ¾ powierzchni dachu, spalone zostały drewniane stropy drugiej kondygnacji oraz zniszczona został stolarka okienna i drzwiowa. Śledztwo prowadzone przez policję zostało umorzone z uwagi na nie wykrycie sprawców. W sierpniu 2013 roku ponownie odnotowano włamanie się do budynku oraz jego podpalenie. W chwili obecnej prowadzone jest śledztwo przez Policję w Dąbrowie Górniczej. Na dzień dzisiejszy budynek w całości jest pustostanem, pozbawionym pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej, wod-kan, stolarki okiennej i drzwiowej, które zostały skradzione. W części parterowej otwory okienne i drzwiowe zostały zabezpieczone poprzez zamurowanie lub założenie krat.

W związku z bardzo złym stanem technicznym przedmiotowego budynku oraz nie uzasadnionym ekonomicznie wykonaniem kapitalnego remontu Oddział PKP rozważa jego likwidację. Miasto Dąbrowa Górnicza nie jest zainteresowana przejęciem przedmiotowego budynku.

Dworzec w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach nie jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Jednak zespół stacji kolejowej Dąbrowa Górnicza – Strzemieszyce przy ulicy Stacyjnej, w tym także dworzec kolejowy, jest przewidziany do włączenia do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 474). Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów
niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Kolej występowała z wnioskiem o rozbiórkę budynku, ale nie uzyskała zezwolenia. Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że wszyscy czekają, aż budynek ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia będzie musiał zostać rozebrany. Czy tak musi być? Czy można pozwalać na niszczenie zabytków techniki, do których należy zespół stacyjny. Kolej obok hutnictwa i górnictwa stanowiła filar rozwoju tych ziem w końcu XIX i do połowy XX wieku. Czy nie należy tego uszanować. Podobny los spotyka teraz wszystkie dworce w Zagłębiu Dąbrowskim. Wszystkie, które mają ponad 100 lat. Jeden z najstarszych obiektów kolei europejskich, komora celna w Maczkach z 1848 roku został wyburzony.

W Strzemieszycach znajduje się również stara parowozownia i most kratownicowy. Tutaj znajdowało się przecięcie dwóch ważnych linii kolejowych: Warszawsko-Wiedeńskiej i Iwangorodzko-Dąbrowskiej. Wszystkie obiekty powstały na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku. Są rodziny, w których kilka pokoleń pracowało na kolei. Teraz patrzą, jak niszczy się historię ich i miejscowości, która w swoim herbie ma nawet koło parowozowe.
Sytuacja jest całkowicie niezrozumiała. Jak można niszczyć, bo brak zainteresowania i brak zabezpieczenia przed dewastacja to jest niszczenie, tego typu obiekty ? czy nie można znaleźć dla nich innego przeznaczenia?

Przecież są pomysły. Należą do nich:
• Wyremontowanie budynku wspólnie z miastem i przeznaczenie go na cele kulturalne i społeczne. W Strzemieszycach były kiedyś dwa domy kultury, kino i wszystko zostało zlikwidowane.
• Utworzenie muzeum. Może razem z parowozownią, bo jest to unikalny zespół stacyjny. W województwie śląskim jest tylko skansen w Pyskowicach. Może przenieść jako filię część Muzeum Kolejnictwa z Warszawy, które ma problemy lokalowe. Można wykorzystać wymienioną infrastrukturę i pozbierać stare elementy wyposażenia z innych miejsc, żeby zachować przynajmniej niektóre elementy. Mało już kto wie, jak wyglądał np. semafor. Skanseny kolejowe są tworzone dosyć chaotycznie i być może celowe było zgromadzenie w jednym miejscu jednej grupy pojazdów szynowych.
• Stworzenie regionalnego Muzeum Techniki lub rozwoju przemysłu.

W Dąbrowie Górniczej nadal produkuje się obręcze kolejowe. Jest zaplecze naukowe w postaci Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Jest jedyna w województwie śląskim szkoła o kierunku technika kolejnictwa

w Sosnowcu. Są muzea, które nie eksponują swoich wszystkich zbiorów. Są urządzenia, które warto zachować. Tylko nie ma gdzie, więc stworzenie takiego miejsca jest potrzebne. Jest możliwe wprowadzenie nowych technik audiowizualnych, które obecnie są stosowane w muzeach.
Wykorzystanie do celów dydaktycznych.
• Stworzenie warsztatów remontu starych parowozów na bazie części parowozowni.
• Utworzenie centrum modelarstwa kolejowego, które jest popularne, a jest prezentowane tylko na okolicznościowych wystawach.

Są też inne. Może połączyć niektóre działania razem. Na pewno pomysły się znajdą. Problemem są środki finansowe. Miasto Dąbrowa nie chce pomóc, bo uważa, że to sprawa kolei. Kolej uważa, że obiekt jest jej niepotrzebny. Czy względy komercyjne mają doprowadzić do likwidacji wszystkich obiektów dawnej techniki ?
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest zapis : Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Czy postępowanie z budynkiem dworca w Strzemieszycach wpisuje się w obowiązki klasy rządzącej. Nie chodzi tutaj o szukanie winnych, lecz o ratowanie zabytku, który wpisał się w naszą historię i w historię tej ziemi. Takie obiekty tworzą nie tylko historię, ale również tworzą kulturę i dziedzictwo narodowe, które przekazujemy następnym pokoleniom.

Dziwne jest przy tym, że nie skorzystano ze środków unijnych, które w działaniu 1.1 umożliwiały takie dofinansowanie. Może teraz spróbować wykorzystać dofinansowanie z pakietu „Ochrona promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego” lub czy nie udałoby się wprowadzić tych propozycji na Wstępną listę przedsięwzięć rekomendowanych do objęcia kontraktem terytorialnym w nowym planie na lata 2014-2020?

My jako Stowarzyszenie i mieszkańcy, którzy obserwują dewastację budynku i całej stacji możemy tylko apelować. Do Pani Premier, do Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej i do wszystkich Urzędów i Środowisk zainteresowanych naszą historią i przekazaniem dziedzictwa narodowego następnym pokoleniom. O uratowanie zabytków tak głęboko wpisanych w naszą społeczność i miejscowość.

Z poważaniem

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

Jerzy Reszke

Jacek Sobczyk

ZUS weryfikuje wypłacane świadczenia antykryzysowe

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3