Dąbrowa Górnicza: dziwna sesja Rady Miejskiej. Rajcy nie przyszli. Opozycja oburzona

Piotr Sobierajski
W czwartek 21 lutego na sali sesyjnej zjawiło się tylko dziesięciu radnych
W czwartek 21 lutego na sali sesyjnej zjawiło się tylko dziesięciu radnych youtube
W czwartek 21 lutego na godz. 10 zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Posiedzenie radnych zakończyło się jednak tak szybko, jak się zaczęło, czyli po kilku minutach. Powód? Na sali zabrakło kworum, czyli wystarczającej liczby radnych, by obrady mogły się odbyć.

W programie obrad znalazł się projekt uchwały, złożonej przez opozycyjnych radnych z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz radnych Katarzynę Zagajską i Edwarda Bobera w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Sportowej w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Chopina 34. To pokłosie zamieszania z połączeniem SP nr 3 im. Mikołaja Kopernika z Zespołem Szkół Sportowych. Część rodziców opowiadała się za takim rozwiązaniem (szkoły dzieli 150 metrów), a część opowiadała się za ich dalszym funkcjonowaniem osobno. Ostatecznie klasy I – III pozostaną w SP 3, a starsze roczniki będą się uczyć od września 2019 roku w Zespole Szkół Sportowych.

Oto uzasadnienie tego projektu uchwały:

W skład Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków wchodzi obecnie Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi oraz Liceum Sportowe. Gimnazja, zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) zostaną wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 r., a organ prowadzący w drodze uchwały stwierdzi zakończenie ich działalności. Projekt utworzenia Szkoły Podstawowej Sportowej w Dąbrowie Górniczej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej zainteresowanej stworzeniem warunków wszechstronnego rozwoju utalentowanych uczniów, mających predyspozycje w zakresie sportu. Mając do dyspozycji odpowiednio wyposażoną bazę szkoleniowo – treningową przy ul. Chopina 34 w Dąbrowie Górniczej mamy podstawy do utworzenia Podstawowej Szkoły Sportowej. Jednocześnie niniejsza uchwała pozwoli dalej pielęgnować sportowego ducha w mieście Dąbrowa Górnicza oraz przyczyni się do ukierunkowania kształcenia w budynku obecnego Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków. Powyższe rozwiązanie daje możliwość przeniesienia uczniów klas sportowych z innych szkół do najlepiej dostosowanego do tego celu obiektu, na którego modernizację przeznaczono blisko 36 milionów złotych. Mając na uwadze powyższe proponuje się podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Do procedowania projektu uchwały w czwartek 21 lutego jednak nie doszło, bowiem na sali obrad zjawiło się tylko 10 radnych. Było to cały klub radnych PiS (Grzegorz Jaszczura, Mateusz Stępień, Piotr Bobrowski, Jerzy Reszke, Zbigniew Piątek, Piotr Ślusarczyk), Katarzyna Zagajska, Edward Bober, Krystyna Szaniawska oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Borowicz, który sesję zwołał. Ten ostatni właśnie z racji braku kworum obrady jednak zamknął, zanim te się rozpoczęły. Kolejna sesja Rady Miejskiej ma się odbyć 20 marca o godz. 9.

Całą sytuację (i swoją nieobecność) większość dąbrowskich radnych wyjaśnia w mediach społecznościowych. Konkretnie pojawiła się ona w poście, opublikowanym w czwartek na Facebooku przez radnego Szymona Widerę.

Oto jego treść:

Szanowni Państwo, dziś o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesja nadzwyczajna, zwołana przez grupę radnych. W porządku obrad jeden punkt „Projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Sportowej w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Chopina 34, Druk nr 21”. Początkowo punkty były dwa, jednak akurat ten bez błędu prawnego, został przez wnioskodawców z porządku obrad wycofany. Punkt 1 to kolejny projekt uchwały z negatywną opinią prawną (brakiem opinii), stworzony przez radną Zagajską „i spółkę”. Projekt uchwały jest właściwie przemyślany tylko w jednym - złożony został specjalnie w ferie zimowe... dlaczego specjalnie? Otóż większość radnych, nawet tych pierwszej kadencji, zdaje sobie sprawę, że głosowanie czegoś niezgodnego z prawem, jest pozbawione sensu. Jednakże czas ferii zimowych, wyjazdy z dziećmi itp. sprzyjają grupie składającej projekt uchwały (tylko radna Zagajska ma dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym), gdyż może akurat radnych na sesji będzie tak mało, że uda się przegłosować uchwałę? Nawet bez pozytywnej opinii prawnej.

Szanowni Państwo, my niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nie weźmiemy udziału w obradach, mimo że w większości jesteśmy na miejscu, w Naszym mieście, w Dąbrowie Górniczej. Mamy dość robienia z Rady Miejskiej cyrku, prywatnego folwarku i przede wszystkim kabaretu - który wspomniani wyżej wnioskodawcy tworzą podczas większości komisji i sesji. Wykorzystywanie okresu ferii, gdy każdy może ze swoimi pociechami wyjechać i spędzić z nimi więcej czasu, do prywatnych rozgrywek i przepychania uchwał „kolanem”, nie jest w naszym stylu.

Bardzo możliwe, że dzięki naszej decyzji, podczas sesji nie będzie quorum, Sesja zostanie rozpoczęta i od razu zamknięta. Tak, jest to wybieg prawny (odbicie piłeczki) w pewnym sensie podobny do tego, który zastosowali wnioskodawcy, ale być może stanie się to dla nich nauczką, że tak się po prostu nie robi…

Agnieszka Pasternak, Krystyna Chrobot, Krystyna Stępień, Bożena Kozak, Robert Kazimirski, Sławomir Żmudka, Grzegorz Przewieźlik, Adam Klimczyk, Kamil Dybich, Szymon Widera,

Zapraszam Państwa także do zapoznania się, czym jest sesja nadzwyczajna i po co się ją zwołuje.
http://www.wspolnota.org.pl/…/aktualnosc/sesje-nadzwyczajne/

A tak tę dziwną sesję Rady Miejskiej podsumował w rozmowie z nami Grzegorz Jaszczura: - Całą tę sytuację odbieramy jako klub radnych PiS-u jako wyrażenie niechęci przez skrajną lewicę i prezydenta Marcina Bazylaka, którzy rządzą miastem, do jakiejkolwiek współpracy z opozycją. To również potwierdzenie braku chęci unormowania sytuacji w dąbrowskiej oświacie.

A oto jak Grzegorz Jaszczura odniósł się do braku sesji na swoim blogu: (…) prowadzący obrady A. Borowicz (PO, kiedyś jeszcze UW) z braku kworum zamknął obrady i ogłosił, że „do rekontry postkomuna ustosunkuje się” 20 marca tr. w trakcie następnej sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Przynajmniej tak wygląda to wg mnie i tak bym rozumiał zaistniałą sytuację. Niestety, wtedy będzie już za późno dla pozytywnego rozwiązania, które wg mnie powinno się sprowadzać do tego co opisałem we wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=48051#more-48051, po Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 16.01.2019 r. Obecność radnej K. Szaniawskiej (klub SLD pod jakąś nową nazwą, nie chcę przekłamać) też była wymuszona, albowiem przed sesją miała się odbyć Komisja Oświaty i Wychowania, która także z powodu braku kworum (było 4. (w porywie 5.) radnych na 14.) została zamknięta, zanim radni zdążyli się wypowiedzieć co do projektu uchwały skierowanej na sesję! Z tego wszystkiego wynika, że radni rządzący w Dąbrowie Górniczej, a nieobecni na sesji domyślili się takiej sytuacji, a ci co wyjechali na ferie daleko za granicę to pewnie wyjątki. Zresztą już abstrahując od tego, że usprawiedliwień nieobecności na sesji czy komisjach Regulamin Pracy Rady Miejskiej nie przewiduje. Zresztą tak samo jak zwolnień, co próbował na ostatniej sesji sugerować Przewodniczący Rady Miejskiej Pani A. Pasternak (Lewica). Oczywistym jest, że są przypadki losowe, ale jakimś dziwnym trafem lewaki krzyczą o tym i zapisują do protokołów, gdy zdarza się to np. mnie. Chciałbym podkreślić także nieobecność Pana Prezydenta M. Bazylaka (Lewica) na sesji. Wszystkie te fakty do kupy wzięte wskazują jednoznacznie na skrajną niechęć do współpracy rządzącej skrajnej lewicy z opozycją w naszym Mieście. Ale w przypadku budynku Szkoły Podstawowej nr 3 do następnych nawet terminowych wyborów powinno się wszystko wyjaśnić”.

- Czuje się zawiedziona, bowiem pokazuje ona podejście części radnych do chęci rozwiązania bardzo istotnych problemów, z jakimi od dłuższego czasu boryka się dąbrowska oświata – podkreśla z kolei Katarzyna Zagajska. - Uważam, że pomysł powołania Szkoły Podstawowej Sportowej w murach Zespołu Szkół Sportowych jest jak najbardziej uzasadniony. Towrzenie bowiem na siłę klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 3, która nie posiada żadnego zaplecza sportowego, nie miało żadnego uzasadnienia. Część rodziców czuła się wręcz oszukana, bo myślała, że zapisuje swoje pociechy na zajęcia do dobrze wyposażonej szkoły sportowej, a okazało się, że trafiły do Szkoły Podstawowej nr 3. I to właśnie ten nieprzemyślany nabór do tak zwanych klas sportowych, gdzie nie obowiązywała rejonizacja, sprawił m.in. że SP 3 stała się szkołą przepełnioną, gdzie zaczęło brakować miejsca dla kolejnych uczniów. Dlatego moim zdaniem w naszym mieście jest miejsce i na Szkołę Podstawową Sportową – w murach Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Chopina – i na Szkołę Podstawową nr 3 ze wszystkimi klasami. Poza tym powołanie Szkoły Podstawowej Sportowej pomoże w powołaniu w dalszej perspektywie w Dąbrowie Górniczej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Takie rozwiązanie jest również bardzo korzystne finansowo dla gminy, bowiem taka Szkoła Mistrzostwa Sportowego może liczyć na duże wsparcie finansowe w ramach subwencji oświatowej. Generalnie mamy więc nadzieję, że na sesji marcowej pojawi się projekt uchwały w sprawie utworzenia szkoły podstawowej sportowej z siedzibą przy ul. Chopina 34, a w dalszej perspektywie dążenie do powołania Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Dąbrowie Górniczej – dodaje.

Przed godz. 16 w czwartek otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie grupy radnych. Oto ono:

Oświadczenie w sprawie zwołania Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta (poświęconej przyszłości SP 3 w Dąbrowie Górniczej).

Szanowni Państwo,
my radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w osobach: Edward Bober, Piotr Bobrowski, Grzegorz Jaszczura, Zbigniew Piątek, Mateusz Stępień, Piotr Ślusarczyk, Jerzy Reszke oraz Katarzyna Zagajska oświadczamy, że głosując przeciwko zaproponowanym przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej uchwałom, dotyczącym zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika, poprzez zmianę jej siedziby z ul. Mireckiego 1, na ul. Chopina 34, a następnie wyrażenia woli zmierzającego do włączenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika do Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków, które zostały przedstawione podczas Sesji Rady Miejskiej (odpowiednio 23 stycznia oraz 8 lutego br.), braliśmy pod uwagę wszystkie ważne fakty i opinie niezbędne dla rozwiązania tego problemu. Jako samorządowcy działający z wyboru społeczności lokalnej, mamy obowiązek dbać o dobro naszych Mieszkańców, którzy nam zaufali. Stąd musimy zawsze wybierać najlepsze rozwiązania.

Od samego początku sprawa przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 3 budziła nasz niepokój i bulwersowała nas. W naszej opinii włodarze miasta Dąbrowy Górniczej z pełną determinacją dążą do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3, poprzez włączenie jej w struktury Zespołu Szkół Sportowych. Uważamy, że pozostawienie filii szkoły w postaci klas I-III przy ulicy Mireckiego 1, to tylko tymczasowe rozwiązanie. Prawdopodobnie ma to tylko opóźnić jej całkowite przeniesienie do sąsiedniego budynku przy ul. Chopina 34. Taki scenariusz doprowadzi do bardzo niebezpiecznej sytuacji, polegającej na braku zagospodarowania całego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z terenem należącym do niej. Przypominamy, że teren szkoły składa się z dwóch działek o powierzchni 1,4675 ha, stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza.

Obawiamy się, że strategia działania władz Miasta może doprowadzić do utraty tego terenu w przyszłości, co byłoby wbrew interesowi publicznemu. Dlatego wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec takiemu zarządzaniu mieniem i zasobami, które należą do Dąbrowy Górniczej. Zrobimy wszystko, aby do tego nie dopuścić.
Oświadczamy, że naszą intencją jako radnych Rady Miejskiej,jest kierowanie się dobrem wszystkich Mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Dlatego biorąc pod uwagę opinie Rodziców, Nauczycieli, a także wszystkich osób, dla których nie jest obojętny los i przyszłość dąbrowskiej oświaty i sportu, proponujemy rozwiązanie polegające na pozostawieniu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ulicy Mireckiego 1 i utworzenie Szkoły Podstawowej Sportowej z siedzibą przy ulicy Chopina 34.

Takie rozwiązanie zagwarantuje wykorzystanie ogromnego potencjału Zespołu Szkół Sportowych, a także zapewni możliwość jego rozwoju w przyszłości poprzez utworzenie klas mistrzostwa sportowego. Wpłynie to na rozszerzenie zakresu sportowej działalności tej placówki. Ponadto uważamy, że nie możemy się ograniczać do prowadzenia klas sportowych tylko z koszykówki, siatkówki, pływania i lekkiej atletyki, skoro w wielu szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwach sportowego w Polsce prowadzone są klasy, m.in. z akrobatyki, piłki nożnej, czy piłki ręcznej. Proponujemy zatem zwiększyć statutowe możliwości Zespołu Szkół Sportowych o powyższe dyscypliny, a także o te, które bardzo pięknie zapisały się w dotychczasowej tradycji sportowej naszego miasta, sławiąc imię Dąbrowy Górniczej w jej ponad 100-letniej historii, takich jak między innymi boks i zapasy. Wszystkie wymienione dyscypliny są olimpijskimi, dlatego taki kierunek działania buduje fundamenty pod wychowanie wielu potencjalnych medalistów Igrzysk Olimpijskich z naszego Miasta. Zaproponowane rozwiązanie przyczyni się również do zadbania o zdrowie naszych dzieci w oparciu o sport amatorski, a także zagwarantuje specjalistom i trenerom o wiele wyższy komfort dla swojej pracy.

Te powody determinują nas, aby przekonać wszystkich zainteresowanych, że tak wdrażana
koncepcja będzie najkorzystniejszą dla nowych pokoleń Dąbrowian. Dlatego biorąc pełną odpowiedzialność za zakres naszych działań złożyliśmy wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom zwaśnionej z powodu działań Pana Prezydenta społeczności lokalnej, a także wskazać realny i właściwy kierunek rozwoju naszego Miasta w aspekcie wychowania dzieci oraz młodzieży.
Jednak podstawowym warunkiem do wypracowania odpowiedniego kompromisu jest prowadzenie wielostronnego dialogu, którego ze strony władz miasta niestety zabrakło. Dotychczasowa inicjatywa Prezydenta skupiała się raczej na prowadzeniu monologu, który zmusza znaczną część Rodziców do zapisania swoich dzieci w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Sportowych wbrew własnej woli. Nasza propozycja daje natomiast wszystkim zainteresowanym prawo wyboru, w której szkole chcą się uczyć ich dzieci. Tak wygląda prawdziwa demokracja i dialog.

Podsumowując, uważamy, że zaproponowane przez naszą grupę radnych zmiany doprowadzą do rozwoju sportu w Dąbrowie Górniczej na najwyższym poziomie i pogodzą poróżnionych Rodziców (zwolenników oraz przeciwników przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3) oraz zagwarantują dzieciom odpowiedni rozwój intelektualny oraz sportowy, a ponadto zapewnią nauczycielom obu placówek oświatowych zachowanie miejsc pracy.
W dniu 21.02.2019 miała odbyć się wspomniana Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, ze względu na brak kworum (na sali było obecnych tylko 10 radnych) sesja nie odbyła się. W efekcie problem nadal pozostaje bez rozwiązania.

Radni, którzy na sesję nie przyszli, podkreślają, że wystarczyło zwołać ją na przykład na najbliższy poniedziałek 25 lutego i wtedy większość z nich mogłaby wziąć w niej udział. A poza tym ich zdaniem projekt uchwały zawiera wady prawne, które uniemożliwiają jego wprowadzenie w życie, m.in. rodzi skutki finansowe, które w żaden sposób nie zostały ujęte i zagwarantowane w budżecie, a także zgłoszony jest zbyt późno, by o zmianach zawiadomić zgodnie z terminami wszystkich rodziców uczniów.

Strefa Biznesu: Co dalej z limitami płatności gotówką?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 7

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Z
Zagłębiak
Bardzo dobrze pokażmy tym PiSiorą, że likwidacja gimnazjów to była głupota. BRAWO
D
Dąbrowiak
Radni SLD I PO którzy nie przyszli na sesję to Bumelanci obciąć im dietę na rok o połowę to się nauczą pracy Radnego.
D
Dąbrowianin
Do Nauczyciel i Rodzic -w punkt
N
Nauczyciel i rodzic
Zapytam radnych, którzy po dwóch latach się ocknęli i zaczęli wielkie mieszanie - podobno dla dobra dzieci, gdzie byli ze swoimi fantazjami do tej pory - fantazje dlatego, że brak w nich umocowania prawnego. Coś sobie wymyślili z pomocą niektórych pracowników SP3 co widoczne było na wszystkich konsultacjach UM z rodzicami - sami by na to nie wpadli. Pytanie dla , których dzieci to dobro, bo chyba nie dla większości podpisanych rodziców na petycji o połączenie szkół? Może w końcu główna autorka pomysłów powie publicznie jak te mrzonki zostały przyjęte przez Kuratorium Oświaty, tak jak z dużym opóźnieniem dyrektor SP3 przyznała na komisji oświaty, że będą dwie zmiany. Po co były te wszystkie dziwne zachowania, mieszanie, kręcenie, zarzuty, że ktoś kogoś do czegoś zmuszał. Teraz zarzuty do radnych, że nie byli na sesji - czy przedstawienie uchwały , która zawiera błędy prawne to powód do zwoływania sesji nadzwyczajnej - super postąpili radni z PO brawo. Czy radni, którzy byli na planowanych urlopach mają z nich wracać ? Z jakiego powodu? Przecież z powodu uchwały - bubla nic nie zagraża mieszkańcom. Pani Zagajska na sesji 8 lutego proponowała konsultacje z ekspertami prawa oświatowego, a wczoraj na fb pisze, że nie mają, żadnego wsparcia ze strony prawnej - nic nie rozumiem? Szanowni radni reformatorzy, nie deformujci dąbrowskiej oświaty, bo już deformę w Polsce wprowadzili wasi koledzy z PIS - pozwólcie, aby u nas było normalnie i zostawcie decyzje ludziom, którzy coś wiedzą w temacie. Dosyć mieszania i szczucia jednych rodziców na drugich oraz włączania w to dzieci. Nie ma na to zgody. Chcemy spokojnego połączenia szkół i lepszych warunków nauki i pracy.
M
Maja
Chodzi o to że są ferie ,potem będą święta . Po świętach to już przecież wakacje i nie można myśleć o szkole bo trzeba myśleć o wypoczynku.
D
Dąbrowianin
Chodzi oczywiście nie o dobro dzieci a o robienie zamętu i promocję własnej osoby. Pan Grzegorz jest z tego znany
R
Rodzic
Panie Grzegorzu ! To o co w końcu Wam chodzi ? O dobro " działki SP 3 " , czy o dobro i normalne warunki nauki i pracy dla uczniów i pracowników szkoły ? Dobrze wiemy, że część uczniów SP 3 już uczy się w budynku szkoły sportowej i nie chcą wracać do wcześniejszego budynku i uczyć się do późnych godzin wieczornych skoro jest tyle miejsca w nowym wyremontowanym budynku.

A może lepiej pomyśleć, co będzie z naszymi dziećmi klas gimnazjalnych i klas ósmych które uczą się w SP w Dąbrowie Górniczej i chcą uczyć się dalej w Liceum. Jak ich pomieścicie ?
Wróć na dabrowagornicza.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie