Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Jaka przyszłość czeka Dąbrowę Górniczą i jej mieszkańców w najbliższych latachP Oto plany do 2030 roku. Czego można się spodziewać?

OPRAC.:
Piotr Sobierajski
Piotr Sobierajski
Dąbrowa Górnicza jest największym powierzchniowo miastem woj. śląskiego. Władze lokalne właśnie określiły dalsze plany jego rozwoju

Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Dąbrowa Górnicza jest największym powierzchniowo miastem woj. śląskiego. Władze lokalne właśnie określiły dalsze plany jego rozwoju Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE UM DG/FPŻ/Metropolia GZM
DĄBROWA GÓNICZA - plany! Poznaliśmy właśnie „Strategię rozwoju miasta: Dąbrowa Górnicza 2030”. Co czeka w najbliższych latach miasto i jego mieszkańców? Są szanse na rozwój, czy recesja zahamuje inwestycje? Będzie można rozwijać edukację, naukę, ochronę zdrowia, czy będzie z tym problem? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zawarte są w tym istotnym dokumencie.

Strategia, która wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju miasta do 2030 roku, została 9 lutego przyjęta przez radnych. – To szczególny dokument, bo powstał przy wsparciu i udziale mieszkańców – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Za przyjęciem „Strategii rozwoju miasta: Dąbrowa Górnicza 2030” głosowało 21 radnych, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Przy tej okazji prezydent Marcin Bazylak podziękował mieszkańcom.

– Kiedy w połowie zeszłego roku poprosiliśmy Was o podzielenie się opinią i wypełnienie ankiety, prawie 2 tysiące osób przedstawiło swoje wizje i pomysły, które zostały wykorzystane przy pracy nad ostatecznym kształtem strategii. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję również wszystkim moim współpracownikom, którzy tworzyli poszczególne fragmenty tego kompleksowego dokumentu - mówił Marcin Bazylak.

Nowa strategia określa wizje, cele i kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej na osiem najbliższych lat. Nad przygotowaniem dokumentu pracowały cztery zespoły do spraw obszarów społecznego, gospodarczego, przestrzennego i zarządzania miastem. Poruszana przez nie tematyka obejmowała: zdrowie, edukację, politykę społeczną, kulturę i spędzanie czasu wolnego, politykę przestrzenną i środowiskową, transport i mieszkalnictwo oraz rozwój gospodarczy i rynek pracy.

We wstępie do strategii prezydent Marcin Bazylak napisał, że dokument „określa Dąbrowę Górniczą w 2030 roku jako miasto przyjazne dla wszystkich i współrządzone wspólnie z mieszkańcami. Miasto po skutecznej transformacji gospodarczej i z zaradną przedsiębiorczością. Miasto akademickie z tętniącym życiem Centrum i przyciągające nowych mieszkańców. Miasto kompaktowe i uporządkowane urbanistycznie, dające mieszkankom i mieszkańcom, w każdym wieku i w każdej dzielnicy, dobre warunki do życia, nauki, rozwoju zawodowego i społecznego, a także aktywnego i zdrowego odpoczynku„.

– Kreśląc tę wizję przyszłości chcemy wspólnie z Państwem budować miasto zrównoważone, obywatelskie, otwarte i doskonałe do życia. Zapraszam do współpracy, bo jestem głęboko przekonany, że tylko wspólnie możemy tę wizję zrealizować – podkreślił prezydent Dąbrowy Górniczej.

Co zatem kryje się w planie określającym kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej do 2030 roku?

Jak czytamy w dokumencie Dąbrowa Górnicza cechuje się zróżnicowaną strukturą gospodarczą. Podmioty działające na terenie miasta zapewniają miejsce pracy nie tylko dla mieszkańców, lecz również dla znacznej liczby osób mieszkających w pozostałych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży w postaci: przedszkoli, szkół podstawowych, liceów, szkół branżowych i technicznych, szkół wyższych, jak również oferta dla dorosłych jest zróżnicowana.

Miasto pełni rolę centrum kulturowo-rekreacyjnego, przyciągając do siebie mieszkańców z sąsiadujących gmin, którzy korzystają z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także z zielonych terenów i akwenów. Wyzwaniem pozostaje zwiększenie atrakcyjności miasta dla grupy wiekowej 16-55 lat przez pryzmat usług, takich jak: sklepy, restauracje, bary, kawiarnie, kluby w obszarze: ulicy 3 Maja, Centrum Handlowego Pogoria, Fabryki Pełnej Życia. Zdaniem mieszkańców remont Domu Kultury w Ząbkowicach oraz kompleksowa modernizacja infrastruktury wokół akwenów wodnych powinny umożliwiać lepsze wykorzystanie ich potencjału.

W perspektywie do 2030 roku Dąbrowa Górnicza ma być miastem wygodnym i przyjaznym dla mieszkańców, przyjezdnych, a także dla przedsiębiorców rozwijających tu swoją działalność. Priorytetem będą bezpieczne drogi i skrzyżowania, dostępna sieć chodników i dróg rowerowych, miejsca do przechowywania i parkowania rowerów, bliskość do przystanków autobusowych i tramwajowych, intuicyjne i o odpowiedniej częstotliwości połączenia zbiorowego transportu publicznego zarówno lokalnie w mieście, jak i w relacji do innych gmin GZM. Naszym skarbem pozostanie przyroda o wysokiej bioróżnorodności, która zapewnia czyste powietrze jako naturalny pochłaniacz CO2, miejsce do wypoczynku, pomaga w zacienieniu tras komunikacji pieszej oraz stanowi ważny element walki z miejskimi wyspami ciepła, jednocześnie służąc za naturalne magazyny wody w czasach zmieniającego się klimatu. Rozwijać nadal będziemy strefy rekreacyjne oraz różnorodną ofertę wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Nadrzędnym celem będzie przekształcenie centrum miasta wokół „Fabryki Pełnej Życia” i ulicy 3 Maja. Ważna będzie odpowiednia oferta mieszkań, która uwzględni potrzeby młodych rodzin, osób starszych, osób o niskich dochodach i osób z niepełnosprawnością. W trosce o efektywność utrzymania infrastruktury, jak i bliskość oraz dostępność podstawowych usług publicznych w rozumieniu miasta kompaktowego, utrzymywana będzie zwarta struktura miasta. Atrakcyjny rynek pracy kształtowany będzie poprzez zróżnicowaną strukturę inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dobra pozycja konkurencyjna miasta w Metropolii GZM zapewni odpowiedni klimat inwestycyjny, zarówno dla przedsiębiorstw działających tu od lat jak i dla tych, które upatrują swoją szansę w podejmowaniu aktywności w nowych dziedzinach gospodarki w Europie Środkowej.

Jak to zrobić?

Miasto będzie stawiać na młodzież. Strategia zakłada, że w erze starzenia się społeczeństwa i zmniejszania się liczby osób w wieku produkcyjnym przyszłość miasta jest w rękach młodzieży. Jak czytamy w dokumencie: - Chcemy być miastem, które daje młodym ludziom szanse odkrywania swoich talentów kulturowych, sportowych, jak i zawodowych. Chcemy zapewnić im miejsce zarówno dla kształtowania swoich umiejętności technicznych i kompetencji społecznych, jak i dla podjęcia ciekawej pracy, zakładania rodziny, spędzenia czasu wolnego oraz nawiązania przyjacielskich relacji. Utalentowaną młodzież wspieramy programem stypendialnym. Współpraca szkół zawodowych i technicznych oraz szkół wyższych z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi daje młodzieży możliwość zetknięcia się z praktyką na wczesnym etapie rozwoju. Razem z młodzieżą chcemy nadać miastu treść i kolor. Doceniamy głos młodych osób, ich świeże nietuzinkowe pomysły, w konsultacjach odnośnie ważnych projektów dla dzielnic i dla miasta. Młodzieżowa Rada Miasta, samorządy uczniowskie szkół, zrzeszenia młodzieży, grupy nieformalne w mediach społecznościowych – zachęcane są do włączenia się w procesy kreowania miasta odpowiadającego na nowe wyzwania.

Wspieramy ciekawe pomysły w ramach Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych. Zachęcamy młodzież do aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Będąc świadkami głębokich zmian technologicznych, społecznych, środowiskowych i gospodarczych, rozumiemy, że nie każda osoba radzi sobie z niepewnością. Dlatego zapewnimy kompleksowe wsparcie, w tym wsparcie psychologiczno-psychiatryczne i wsparcie społeczne dla młodych będących w trudnej sytuacji i ich najbliższych. W naszym mieście młodzież nie pozostaje niezauważona. Dobry życiowy start zapewniają jej: edukacja, łatwy dostęp do mieszkania, wachlarz możliwości swobodnego poruszania się po mieście różnymi środkami transportu, przyjemne spędzanie czasu wolnego w nowym centrum miasta czy w strefach rekreacyjnych.

Ważny ma być lokalny handel i usługi. Miasto zdiagnozowało, że w czasie pandemii COVID i wynikających z niej ograniczonych kontaktów, e-handel odnotował dynamiczny wzrost. Jednocześnie lokalny handel stacjonarny i mobilny został ograniczony, a relacje bezpośrednie między handlowcami i klientami stały się niemożliwe. Ożywienie lokalnego handlu pojawiło się w końcu 2021 roku. Liczne inicjatywy organizowane na terenie Fabryki Pełnej Życia stymulują rozwój strefy gastronomicznej i usługowej.

Jak czytamy w Strategii: - Liczymy na to, że wraz z kompleksowym zagospodarowaniem centrum miasta wzrośnie
zainteresowanie mieszkańców spędzaniem czasu w tej strefie. Ważne dla lokalnej społeczności i relacji międzyludzkich są targowiska i ryneczki, organizowane w taki sposób, że odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców i nie zakłócają porządku publicznego. Stanowią one nieraz inkubator dla nowych działalności handlowych i usługowych. Również tereny wokół centrów przesiadkowych wymagają rozwoju usług handlowych i gastronomicznych. Przygotowywane będą kampanie promocyjne skierowane do przedsiębiorców prowadzących już podobne działalności w mieście. Chcemy, aby mimo obecności centrów handlowych i rozwoju e-handlu, lokalny mały handel i usługi miały się dobrze w Dąbrowie Górniczej, a mieszkańcy cenili możliwość spędzania czasu w tych strefach.

Sprawna i dostępna administracja

Zgodnie z planami miasta usługi realizowane przez Urząd Miejski i jednostki podległe powinny być łatwo dostępne i sprawnie wykonane. Coraz więcej usług będzie oferowanych cyfrowo. Urząd Miejski prowadzi proces ciągłego doskonalenia usług. Zwiększamy dostępność usług i budynków dla osób o szczególnych potrzebach. Upraszczamy procesy administracyjne i procesy podejmowania decyzji oraz skupiamy usługi w ramach centrum usług wspólnych i centrum usług informatycznych. Tam, gdzie to możliwe dokonujemy transformacji cyfrowej w kierunku automatyzacji powtarzalnych czynności, wykorzystywania rozwiązań sztucznej inteligencji oraz digitalizacji zasobów danych (otwarte dane). Rozwijamy kompetencje cyfrowe wszystkich pracowników, likwidujemy cyfrowe podziały.

Ujednolicamy infrastrukturę IT w mieście i prowadzimy odpowiednie działania przez centrum zarządzania operacjami bezpieczeństwa cyfrowego. Dbamy o dostępność do wysokiej jakości połączeń internetowych wprowadzając odpowiednią politykę przestrzenną w zakresie rozmieszczenia nadajników. Chcemy również podnieść atrakcyjność miasta poprzez udostępnienie spersonalizowanych systemów cyfrowych pozwalających na aktywne korzystanie z życia miast, poznawanie jego historii i udział w osiągnięciach. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi identyfikujemy obszary zagrożenia wykluczenia cyfrowego i organizujemy odpowiednie działania zaradcze.

Przedsięwzięcia strategiczne o wartości ponad 10 mln zł

 • Budowa 3 budynków mieszkalnych (168 mieszkań) w formule TBS przy ul. Kwiatkowskiego
 • Modernizacja Domu Kultury Ząbkowice wraz z otoczeniem
 • Renaturalizacja zbiorników wodnych Pojezierza Dąbrowskiego wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
 • Rozwój Zagłębiowskiego Centrum Onkologii
 • Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV
 • Połączenie drogowe terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej z drogą ekspresową S-1 oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (budowa obwodnicy Ząbkowic)
 • Utworzenie szkoły międzynarodowej
 • Modernizacja infrastruktury stref lokalnego handlu na targowiskach i ryneczku
 • Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej
 • Zagospodarowanie budynków dworcowych Centrum, Ząbkowice, Gołonóg w wyniku ich kompleksowej modernizacji wraz z poprawą atrakcyjności przyległych przestrzeni publicznych
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Nowa Sztygarka” wraz z wypracowaniem nowych funkcji
 • „Dąbrowski Ład Przestrzenny” – działania związane z poprawą ładu przestrzennego w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki wodnej oraz zrównoważonej mobilności miejskiej
 • URBAN LAB – stworzenie narzędzia do współtworzenia i współplanowania miasta wraz z mieszkańcami i innymi interesariuszami
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II
 • Program inwestycyjny - poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej
 • Program wdrożenia oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych w Dąbrowie Górnicze
 • Mechanizm współpracy finansowej między JST - NGO – Efektywny system zlecania i powierzania zadań organizacjom pozarządowym
 • Tworzenie warunków dla lokalnych działań obywatelskich

TU ZAPOZNACIE SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ STRATEGII

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dabrowagornicza.naszemiasto.pl Nasze Miasto