Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej kontroluje pracę podlegających jej jednostek policji w mieście. Jednostka z kolei podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Komenda miejska jest autonomiczna w kwestii m.in.:

  • przekształcania komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • przekształcania komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej wymienić należy np.:

  • tworzenie we współpracy z lokalnym samorządem programów prewencyjnych dotyczących umożliwienia natychmiastowej reakcji policji,

  • działania operacyjno-rozpoznawcze

  • ochrona porządku publicznego w komunikacji publicznej

  • zapewnienie właściwych warunków w izbach zatrzymań

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.

podobne firmy