Prezydent Marcin Bazylak z absolutorium. A jak mają się finanse miasta?

Piotr Sobierajski
Piotr Sobierajski
Podczas sesji Rady Miejskiej 27 maja prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak otrzymał absolutorium Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Podczas sesji Rady Miejskiej 27 maja prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak otrzymał absolutorium Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE You Tube
W środę 27 maja 2020 roku w dąbrowskim Urzędzie Miejskim odbyła się sesja absolutoryjna. Po pracy zdalnej, poprzez łącza internetowe, na komisjach Rady Miejskiej, tym razem spotkanie rajców odbyło się w sali sesyjnej UM. Najważniejsze tego dnia głosowanie wypadło pomyślnie dla prezydenta miasta Marcina Bazylaka, który uzyskał absolutorium, a wykonanie ubiegłorocznego budżetu miejskiego zostało ocenione pozytywnie.

Próba e-sesji wypadła pomyślnie, jednak przewodnicząca Rady Miejskiej podjęła decyzję, że radni spotkają się 27 maja br. w sali sesyjnej.

− Dąbrowska sala sesyjna jest na tyle duża, że bez najmniejszych trudności możemy zorganizować spotkanie radnych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jednak prosimy mieszkańców, by tym razem − wyjątkowo − nie uczestniczyli w naszych obradach na sali, lecz śledzili sesję przez kanał na YouTube, na którym wszystkie sesje Rady Miejskiej są emitowane na żywo. To sesja absolutoryjna, jedna z dwóch najważniejszych w roku, dlatego spodziewamy się dużego zainteresowania mieszkańców. Dla wspólnego bezpieczeństwa, zachęcamy do oglądania sesji na kanale YouTube – przekazała przed rozpoczęciem obrad Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej.

I faktycznie radni siedzieli w trakcie sesji w odpowiedniej odległości od siebie, zachowując wymagany dystans. Mieli założone maseczki lub przyłbice.

- Wielkie podziękowania dla wszystkich radnych i przewodniczącej RM za to, że tak sprawnie odbyły się zdalnie posiedzenia komisji Rady Miejskiej. Dzięki temu mogła się odbyć dzisiejsza sesja, co w 30 rocznicę pierwszych wolnych wyborów do samorządu terytorialnego ma symboliczny wymiar – podkreślił Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, omawiając na początku sesji sytuację epidemiologiczną w mieście.

- Mamy 25 mln zł straty z powodu koronawirusa, to już wiemy, a nie jest to jeszcze koniec epidemii. Nie wiemy, co będzie dalej, za dwa, trzy miesiące. Musimy być przygotowani na różne scenariusze. Chcemy realizować nasze plany i zadania zapisane w Wieloletnim Planie Finansowym, ale w razie konieczności można część z nich przesunąć, bowiem nie są one związane z koniecznością wykorzystania w danym terminie funduszy wsparcia, funduszy unijnych – podkreślił Marcin Bazylak. - Wszyscy kierownicy jednostek samorządu terytorialnego zostali zobowiązani do oszczędności. Największe cięcia miały miejsce w sporcie oraz imprezach masowych. Trzeba będzie teraz dzieciom zapewnić latem opiekę, bo z powodu koronawirusa nie wyjadą pewnie na wakacje zorganizowane, kolonie, obozy. Skupimy się na zapewnieniu im opieki oraz bezpiecznych form spędania wolnego czasu – dodał.

Prezydent Dąbrowy Górniczej jednocześnie podziękował wszystkim pracownikom UM, jednostek miejskich oraz służb i Sanepidu za zaangażowanie w działania mające na celu złagodzenie skutków epidemii oraz przystosowanie miasta do życia w nowej rzeczywistości.

Dąbrowa Górnicza w 2019 roku: wydatki, inwestycje, problemy

Przyszedł też czas na sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdanie z działania gminy w 2019 roku oraz głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydenta Dąbrowy Górniczej.

- Nie pobieramy podatków w maksymalnej kwocie, jest to więc 11 mln zł ulg dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale z tego tytułu płacimy wyższe Janosikowe do wspólnej kasy, do wsparcia najuboższych samorządów w Polsce. W tym roku jest to 4,5 mln złotych. W sumie daje to ponad 15 mln zł mniej, co wynika z regulacji ogólnopolskich oraz częściowo decyzji na sali sesyjnej. A te pieniądze moglibyśmy wydatkować na nasze inwestycje i potrzeby – tłumaczył Marcin Bazylak.

- Zgodzę się z planami i zapisami tego, co działo się w ubiegłym roku w mieście, ale w 2019 roku nie wybudowano ani jednego lokalu socjalnego, a kolejka oczekujących wynosi 527. Zadłużenie MZBM-u wymagalne jest duże, bo słaba ściągalność czynszów zaległych nadal istnieje, na poziomie 5 procent. To nie dziwi, że sytuacja finansowa MZBM-u jest zła. Do 80, 5 etatu ograniczenie zatrudnienia w MZBM-ie, ale nie wiemy, skąd taki poziom – mówił radny Grzegorz Jaszczura z klubu radnych PiS-u. - Jeśli mamy 312 mln zł zadłużenia na koniec 2019 roku, w ZCO Szpitalu Specjalistycznym 107 mln zł do zapłacenia plus zobowiązania spółek miejskich w postaci poręczeń, pożyczek, to już nie wygląda to tak dobrze dla finansów miejskich – dodał.

- Sytuacja mieszkaniowa musi się zmienić. Widzimy szansę w TBS-ach, bo zmieniła się regulacja prawna, umożliwiająca ich funkcjonowanie w szerszej perspektywie finansowej, a my nie zdecydowaliśmy na razie się – pomimo planów – na wejście w ten system budowy mieszkań dla mieszkańców. Sprzedaliśmy wiele mieszkań z ogromną bonifikatą. Mamy nadzieję, że powstanie w mieście Społeczna Agencja Najmu. Zła ściągalność czynszów w MZBM-ie to fakt, z tym się zgadzam. Zostały dokonane zmiany kadrowe w MZBM-ie, bo dotychczasowa strategia działania się nie sprawdziła w tym przypadku. Wierzę, że efekty tego też będą. 15 mln zł w ulgach dla przedsiębiorców, 15 mln zł dopłaty do wody, to też bierze się z budżetu miasta. Tak, mamy kredyty, by zwiększać mienie miasta, majątek gminy po inwestycjach. Wydatki majątkowe na inwestycje w wysokości ponad 100 mln zł właśnie są na to przeznaczone. Gdybyśmy 23-procent vatu nie musieli odprowadzać od wydatków inwestycyjnych, też wydatkowalibyśmy na inwestycje więcej pieniędzy – mówił Marcin Bazylak.

Marek Węgrzynowicz z klubu radnych KO stwierdził, że w mieście remontowane są szkoły, przedszkola, także pomoc dla seniorów, najmłodszych jest na dobrym poziomie. - Klub KO pozytywnie ustosunkuje się do raportu za 2019 rok. Będzie głosował za jego przyjęciem oraz absolutorium dla prezydenta miasta – podkreślił Marek Węgrzynowicz.

18 radnych opowiedziało się więc za akceptacją raportu z działalności prezydenta w 2019 roku, a 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Dąbrowa Górnicza: sytuacja finansowa w 2019 roku

Przedstawione zostało także sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Ostatecznie wydatki miejskie w 2019 roku wyniosły prawie 877 mln zł, natomiast dochody ponad 880,5 mln zł. Ich źródło stanowiły: dochody własne – ponad 309 mln zł, subwencje – ponad 149 mln zł, dotacje celowe – ponad 13,7 mln zł, fundusze europejskie – ponad 39,5 mln zł, wpływy z PIT i CIT – ponad 215 mln zł, dotacje na zadania zlecone – ponad 127,5 mln zł.

Wysokość nadwyżki budżetowej wyniosła prawie 35 mln zł. Wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom prawie 119,5 mln zł. Oświata pochłonęła aż 266,1 mln zł, pomoc społeczna 159 mln zł, gospodarka komunalna 121 mln zł, transport i łączność – 113,7 mln zł.

- Nie potrafimy poradzić sobie z sytuacją w dąbrowskim ZCO Szpitalu Specjalistycznym. Jest tam 107,5 mln zł długu, do tego dochodzi około 100 mln zł jako przegrana sprawa sądowa z wykonawcą budowy ZCO plus odsetki, które trzeba będzie kiedyś zapłacić a potem będzie się można odwołać. Jesteśmy podmiotem założycielskim szpitala, więc będziemy musieli więcej zapłacić – podkreślał Grzegorz Jaszczura. Miał także wiele zastrzeżeń do działalności spółki MZUM.PL oraz MZBM-u.

- MZUM.PL działa zgodnie z prawem, było to kontrolowane. MZUM.PL był zakładem budżetowym, zamienił się w spółkę. Musiał zacząć stawać do przetargów, by móc zająć się infrastrukturą miejską i oznakowaniem dróg. Mamy sprawę sporną w Krajowej Izbie Odwoławczej, więc pasy i oznakowanie poziome dróg, kiedy pozwoli na to pogoda, będą odnawiane w trybie awaryjnym na razie – tłumaczył Marcin Bazylak. - Zgadzam się, że są potrzebne nowe wyzwania dla spółki. Co do szpitala, jest rzetelny raport, co do sytuacji lecznicy, jest nowa dyrekcja. Szpital ma kontrakt na 100 mln zł, a podmioty w nim działające, inne, także mają wysokie kontrakty, a nie ma z tego tytułu szpital żadnych korzyści. Nad tym się trzeba zastanowić. Rewizji wymaga właśnie podejście do tych podmiotów prywatnych. Trzeba też zastanowić się, o co możemy powalczyć z wykonawcą ZCO – tłumaczył prezydent Dąbrowy Górniczej. Jak przyznał radni wyrazili już zgodę na przekazanie 2 mln zł do wspólnot mieszkaniowych, jako kwoty, z którą zalegał MZBM. Konieczne są kolejne zmiany w działalności tego podmiotu.

Radna Katarzyna Zagajska także zwróciła uwagę na niską dywidendę z MZUM-u. Tylko 200 tysięcy zł, kiedy jak przyznała rok wcześniej była to kwota o 1 mln zł wyższa a oddział spółki w Republice Czeskiej przynosi ciągłe straty.

- Na 700 tys. zł dla miasta dywidenda została ustalona plus koszty działalności spółki. Prezes MZUM-u zobowiązał się, że zostanie zlikwidowany oddział w Czechach – tłumaczył prezydent Dąbrowy Górniczej.

Krystyna Stępień z klubu radnych SLD przedstawiła klubowe stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Dąbrowy Górniczej, podkreślając, że jest ono pozytywne. Przemawiają za tym m.in. wyniki kontroli działalności samorządu i jego wydatków, a także plany miasta, skorelowane z oczekiwaniami mieszkańców oraz liczne inwestycje, także w dziedzinie oświaty, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

- W 2019 roku prezydent i władze miasta pozyskały liczne fundusze zewnętrzne, co pomaga w rozwoju miasta. Jest klarowny plan działania miasta i stabilna wizja finansowa. Zaciągnięte pożyczki nie zostały przejedzone, a zostały zainwestowane w ważne dla miasta i mieszkańców przedsięwzięcia – przyznała Krystyna Stępień.

Za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2019 rok było 17 radnych, 5 się wstrzymało, a 1 radny nie głosował. Z kolei za udzieleniem absolutorium prezydentowi Dąbrowy Górniczej było 18 radnych, a 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Podatek od psa

Wideo

Materiał oryginalny: Prezydent Marcin Bazylak z absolutorium. A jak mają się finanse miasta? - Dąbrowa Górnicza Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie