Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Działa w okręgu katowickim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Katowicach.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej rozpoznaje sprawy:

  • cywilne

  • z obszaru prawa karnego

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej

podobne firmy